Akreditované vzdělávání úředníků v praxi

09. 05. 2023
Mgr. Lucie Kratochvílová
Management Komunikace

Vzdělávání úředníků ve veřejné správě je klíčovou součástí modernizace a digitalizace veřejné správy. S rozvojem informačních technologií se e-learning v České republice na úřadech stále častěji uplatňuje. Tato forma vzdělávání je rychlá, flexibilní a může ušetřit rozpočet úřadu. Nicméně, podle našeho průzkumu, e-learning slouží pouze k formálnímu naplňování akreditovaného vzdělávání. Neplní podmínky moderních a trendových přístupů ke vzdělávání a výsledky školení jsou často nedostatečné.

Příběh úřednice nabízející čokoládu kolegovi z oddělení IT, který za ni a za ostatní kolegy na úřadě hromadně dělá testy v e-learningu, jež mají úředníci povinné dle zákona o úřednících, není výjimkou. Kolega z IT vygeneruje hotové certifikáty, pošle jim je e-mailem, aniž by se oni sami kdy do e-learningu přihlásili, prošli kurzem a splnili závěrečný test. Postupně se mu hromadí vína, čokolády a drobné dárkové předměty téměř od všech osob na úřadě. Hlavní cíl byl ale splněn! Všichni mají certifikát i akreditaci, všichni mají tzv. čárku, že se školí, rozpočet města utrpěl minimální ztráty. Takto v praxi funguje e-learningové vzdělávání na nejednom úřadě v Česku.

E-learning může být atraktivní díky své snadné dostupnosti a možnosti se vzdělávat vlastním tempem.
Nicméně základní problém českého e-learningu, akreditovaného pro úředníky, spočívá v něčem jiném. Tato forma vzdělávání se příliš soustředí na formální aspekty učení. Mezi ty patří testy, zkoušky a zpoplatněné generování certifikátů. Současně se nedostatečně věnuje praktickému učení. Nedostatek je i v rozvoji dovedností a znalostí, které jsou klíčové pro oblast veřejné správy. Úředníci potřebují efektivní vzdělávací metody, které zahrnují nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti, sdílení znalostí a návody na řešení specifických situací. Nedostatek interakce a spolupráce může vést k neefektivnímu využití nových znalostí a dovedností v praxi, stagnaci úřadu, rozšiřování znalostních mezer a poklesu úrovně úředníků.

Podle našeho průzkumu preferují úředníci tradiční formy vzdělávání, jako jsou prezenční kurzy, workshopy a výjezdní semináře, díky lepší interakci a spolupráci s ostatními účastníky a lektory. Tyto formy jim umožňují diskutovat a sdílet informace, což vede k hlubšímu porozumění a efektivnějšímu využívání nových znalostí a dovedností.

Nejlepší strategie pro vzdělávání úředníků zahrnuje:

  1. Provedení aktuální analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců.
  2. Na základě analýzy definovat společné vzdělávací programy a organizovat je in-house.
  3. Individuální vzdělávání realizovat prostřednictvím otevřených kurzů.
  4. Moderní e-learning využívat jako doplněk k prezenčnímu vzdělávání nebo výjimečně v poměru k prezenčním kurzům.
  5. Řešit manažerskou akademii pro vedoucí pracovníky.
  6. Vypracovat personální strategii úřadu, včetně aktuálního akčního plánu a indikátorů.
  7. Zrealizovat assessment centrum a development centrum, sestavit kompetenční modely pro každého úředníka i vedoucího.
  8. Na základě kompetenčních modelů definovat soubor vzdělávacích programů pro osobní rozvoj.

V následujících článcích na aqeacademy.cz Vám podrobně představíme každý krok. Ukážeme, jak správně provést analýzu, vybrat relevantní kurzy, vést evidenci vzdělávání, pracovat se systémem nástupnictví na úřadě a efektivně rozvíjet vedoucí pracovníky a manažery.

Podobné články

Léto se blíží. Využijte nabídku červnových školení

V červnu nás čeká den dětí, nejdelší den v roce, teplé počasí, ale také množství zajímavých kurzů, které vám pomohou…

Jak se zdokonalit ve Wordu a písemné komunikaci? Zkuste praktický trénink

Když znáte všechny důležité funkce programu MS Word, ulehčíte si práci o 30 %.

30. 04. 2024
Petr Holan
Mobil jako ideální nástroj k prezentaci úřadů a firem

Používejte mobil jako profesionálové. Nabízíme dva atraktivní kurzy, každý zaměřený na jiný aspekt moderní komunikace.

Krátká videa

29. 04. 2024
Ivana Böhmová
Poslední volná místa v kurzech o umělé inteligenci

Umělá inteligence se stává součástí každodenního života a otevírá před námi nové možnosti. Jak můžeme tuto technologii využít ve svůj…