Základy občanského práva pro neprávníky

Znáte občanský zákoník? Jaký je rozdíl mezi zletilostí a svéprávností? Co vlastnické a dědické právo? A jaké náležitosti musí splnit smlouva?
Možnost online
Akreditováno
Právní

Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími instituty občanského zákoníku a vysvětlit na konkrétních příkladech, jak vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení. 

Pro absolvování kurzu není zapotřebí předchozí znalost práva, kurz je koncipován jako otevřený všem
posluchačům. Cílovou skupinou kurzu jsou zejména úředníci obcí a krajů a státní úředníci, kteří při
výkonu své profese přicházejí do styku s instituty soukromého práva, kurz je však vhodný i pro
posluchače ze soukromé praxe.

Posluchači se na kurzu dozvědí, jak aplikovat ustanovení občanského zákoníku na konkrétní situace,
které mohou nastat v jejich pracovním i soukromém životě. Zkusí si řešit konkrétní případy týkající se
např. dědického práva, společného jmění manželů nebo uzavírání smluv a získají odpovědi na nejčastější otázky, které se v praxi vyskytují.

Obsah kurzu:

  • Základní informace o občanském právu
  • Fyzické osoby, svéprávnost a zletilost
  • Omezení svéprávnosti
  • Osobnostní práva
  • Dědické právo
  • Majetkové vztahy mezi manžely
  • Vlastnické právo a jeho převody
  • Uzavírání smluv a jejich převody
  • Závěr, otázky a odpovědi
Číslo akreditace: AK/PV-265/2023, AK/VE-133/2023

Podobné kurzy