Základní registry

Seminář je určen primárně pro úředníky na ohlašovnách (obecních úřadech), kteří vykonávají agendu na úseku evidence obyvatel a rovněž vytěžují data ze základních registrů, ale i pro širokou veřejnost.
Akreditováno
Digitalizace
Právní

Naučíme Vás pracovat se základními agendami ohlašoven a ukážeme Vám praktické ukázky jednotlivých informačních systémů veřejné správy – katastr nemovitostí, Portál občana, Portál veřejné správy, atd. 

Zaměříme se nejenom na teoretické znalosti dané jednotlivými zákony (zákonem o základních registrech, o evidenci obyvatel, katastrálním zákonem, atd.), ale též hlavně na praktické zkušenosti a orientaci v jednotlivých systémech českého eGovernmentu. 

Obsah kurzu: 

  • Úvod do problematiky eGovernmentu v ČR – základní registry, datové schránky, czech point, katastr nemovitostí
  • Praktická ukázka práce s Dálkovým přístupem do katastru nemovitostí
  • Vymezení základních registrů – ROB, ROS, RPP, RÚIAN, ORG, ISZR
  • Portál gov.cz – Portál občana, Portál veřejné správy – názorné ukázky
  • Základní registry ve vztahu k evidenci obyvatel
  • RPP – ohlašování agend

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-611/2022, AK/VE-295/2022; videokonference: AK/PV-612/2022, AK/VE-296/2022

Podobné kurzy