Tvorba zadávací dokumentace

Jak správně vytvořit zadávací dokumentaci, abyste našli toho pravého dodavatele služeb? Umíte správně nastavit všechny parametry zadávací dokumentace podle zákona?
Akreditováno
Právní

Byl Vám schválen projekt z OPZ či jiného dotačního programu spolufinancovaného z EU a chystáte se připravovat výběrové řízení na dodavatele služeb? Jste na své pozici zodpovědní za fázi zpracování zadávací dokumentace a budete se osobně podílet na výběru dodavatele? Chcete si být jisti, že jste nastavili parametry zadávací dokumentace správně a podle nového zákona?

Chtěli byste mít možnost konzultovat konkrétní zadávací dokumentaci se zkušeným lektorem?

Pak si Vás dovolujeme pozvat na akreditovaný kurz „Tvorba zadávací dokumentace“, který realizujeme pro ty z Vás, jež se podílejí na straně veřejných zadavatelů na zpracování zadávací dokumentace, která je stěžejním aspektem úspěšnosti zadávacího řízení.

Kurz je zaměřen zejména na správné vymezení požadavků na kvalifikaci a způsobilost dodavatele a na hodnotící kritéria, obojí ve vazbě na zákon o zadávání veřejných zakázek a potřeby zadavatelů zajistit výběr nejvhodnější nabídky.

Obsah kurzu:

 • Přehled nejčastějších chyb při tvorbě zadávací dokumentace
 • Struktura zadávací dokumentace a její povinné náležitosti
 • Zadávací dokumentace a její specifika pro jednotlivé druhy zakázek:
  • Veřejné zakázky na služby
  • Veřejné zakázky na dodávky
  • Veřejné zakázky na stavební práce
 • Formulace požadavků na kvalifikace dodavatele a jeho způsobilost v rámci zadávací dokumentace:
  • Základní způsobilost
  • Profesní způsobilost
  • Ekonomická kvalifikace
  • Technická kvalifikace
 • Stanovení hodnotících kritérií v rámci zadávací dokumentace:
  • Objektivní hodnotící kritéria
  • Subjektivní hodnotící kritéria
  • Postupy hodnocení
 • Další zadávací podmínky dle zákona
 • Stanovení dalších podmínek zadavatele
 • Přílohy zadávací dokumentace

Akce je vedena interaktivní formou s možností konzultace s lektorem.

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/VE-347/2016, AK/PV-667/2016, AK/PV-80/2022, AK/VE-46/2022, AK/PV-81/2022, AK/VE-47/2022

Podobné kurzy