Time management a prokrastinace

Efektivní time management je pro práci na jakékoli pozici jednou z klíčových dovedností. Mimo jiné pomáhá udržovat rovnováhu mezi pracovní a soukromou oblastí v životě.
Možnost online
Akreditováno
Management
Měkké dovednosti

Osvojte si základní nástroje time managementu a zjistěte, jak se vyhnout prokrastinaci. Udělejte si „inventuru“ toho, jakým způsobem řídíte svůj čas. Naplánuje konkrétní kroky, které Vám pomohou být v této dovednosti efektivnější. Vyzkoušejte si tvorbu denního rozvrhu a otestuje svou pozornost. V bezpečném prostředí budete moci s ostatními účastníky sdílet situace z praxe a společně hledat tipy a postupy pro jejich zvládání.

Kurz Time management a prokrastinace má za cíl Vám poskytnout základy teorie efektivního řízení času a představit praktické nástroje pro práci s časem. 

Součástí kurzu je i téma prokrastinace. Podstatnou část kurzu věnujeme situacím z praxe, které budete mít možnost sdílet a společně hledat způsoby, jak takové situace zvládnout. Po absolvování kurzu si odnesete praktickou „kuchařku“ tipů pro práci s vlastním časem a konkrétní postupy, které můžete v praxi použít.

Obsah kurzu:

  • Teoretické základy time managementu – historie práce s časem aneb „jak se to dělalo dřív“, Eisenhowerův princip, Paretovo pravidlo
  • Prokrastinace – příčiny prokrastinace – tlak a úzkost, jak s prokrastinací bojovat
  • Časový rozvrh – praktická ukázka
  • „Antirozvrh“ – čas na zábavu především
  • Zábavná hra o cenu „Narvi, nacpi, vlož…“
  • Test pozornosti a osobní křivka výkonu
  • „Časožrouti“ – praktický workshop, společné sdílení tipů pro práci s „požírači času“
Číslo akreditace: A2020/1189-SP/VP; videokonference: A2021/1063-SP/PC/VP

Podobné kurzy