Technologie čištění odpadních vod

Jaké jsou trendy v čištění odpadních vod? Jaké technologie by měly obce zavádět?
Akreditováno
Stavební

Česko aneb střecha Evropy. Mnoho řek na našem území pramení, avšak žádná velká řeka k nám nepřitéká. Abychom udrželi kvalitu povrchových a podzemních vod, musíme s odpadní vodou vzniklou lidskou činností vhodně nakládat. K tomu nám pomáhají právě technologie čištění odpadních vod. Seminář se bude zabývat definicí odpadních vod, právními předpisy, principy technologií čištění. To vše v maximální míře kontextu na reálných příkladech z praxe.

Obsah kurzu:

  • Definice základních pojmů odpadní voda, parametry, jednotky, nejčastěji zmiňované zkratky
  • Platná legislativa nakládání s odpadními vodami
  • Rozdělení odpadních vod dle zdroje znečištění
  • Rozdělení technologií čištění odpadních vod
  • Workshop – na základě získaných informací budou skupinově řešeny konkrétní příklady z praxe; následně budou výsledky porovnány se skutečností

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/VE-421/2022, AK/VE-426/2022; videokonference: AK/PV-884/2022, AK/VE-427/2022

Podobné kurzy