Stavební zákon v aktuálním znění (Nový stavební zákon)

Získejte aktuální přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel, včetně věcné novely schválené v březnu 2023 Poslaneckou sněmovnou a v květnu 2023 Senátem PČR.
Možnost online
Akreditováno
Právní
Stavební

Na semináři se seznámíme s požadavky nového stavebního zákona (NSZ), jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Podáme Vám informace o aktuální podobě NSZ ve znění schválené věcné novely včetně prezentace, která obsahuje úplně znění nejnovější podoby NSZ. Budeme se věnovat problematice státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Rovněž rozebereme jednotlivé změny oproti stávající právní úpravě.

Obsah kurzu:

 • Úvodní ustanovení
  • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)
 • Organizace a výkon veřejné správy
  • Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu
 • Stavební právo hmotné
  • Obecná ustanovení 
  • Požadavky na vymezování pozemků 
  • Požadavky na umísťování staveb 
  • Technické požadavky na stavby 
  • Činnosti ve výstavbě
 • Stavební řád
  • Obecná a společná ustanovení
  • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
  • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
  • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
  • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
  • Odstraňování staveb a terénních úprav
  • Mimořádné postupy
  • Informační systémy veřejné správy
  • Kontrola a opatření k nápravě
  • Přestupky
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-742/2022, AK/VE-369/2022; videokonference: AK/PV-743/2022, AK/VE-370/2022

Podobné kurzy