Státní správa bez bariér: osoby se zrakovým postižením

Jak komunikovat na úřadě s osobou se zrakovým postižením? Jak jí předat dokumenty, aby si je mohla „přečíst“? Jak se nevidomí podepisují? Praktický kurz vhodný pro všechny zaměstnance institucí státní správy.
Akreditováno
Komunikace

Na školení se dozvíte, jak nevidomí prostřednictvím moderních kompenzačních pomůcek mohou komunikovat se státní správou. Zjistíte, jaké jsou potřeby slabozrakých a nevidomých, jak k nim ve specifických případech přistupovat a pomoci jim.

Lektoři Vám ukáží kompenzační pomůcky pro nevidomé a možnosti jejich využití ve státní správě. Pomohou odstraňovat předsudky, a zvýšit tak komfort při vzájemné komunikaci mezi úřadem a nevidomým klientem.

Obsah kurzu:

 • Teoretický vhled do zrakového postižení, druhy nejčastějších zrakových vad a jejich specifika
  • vymezení zrakových vad
  • definice člověka se zrakovým postižením
  • simulace zrakových vad pomocí simulačních brýlí
  • vrozené a získané zrakové vady a s tím související adaptovanost člověka na ně (vtažení posluchačů do tématu), protože zhoršující se zrak může postihnout každého z nás
  • mýty o lidech se zrakovým postižením
 • Kompenzační a technologické pomůcky
  • jaké pomůcky usnadňují každodenní život v domácnosti, v terénu
  • ukázka pomůcek a jejich používání
  • informace o rozpoznávání mincí a bankovek, způsoby placení
  • technologie – mobil s hlasovým výstupem, notebook, hodinky a s tím související práce např. s datovou schránkou, e-mailem apod.
  • seznámení s faktem, že lidé se zrakovým postižením jsou díky technologiím čím dál více samostatní a jsou plnohodnotnou součástí společnosti
  • akustické majáčky na budovách, autobusech, přepážkách úřadů apod. (seznámení s nimi a případná konzultace jejich instalace)
 • Komunikace
  • desatero správné komunikace se zrakově postiženým člověkem
  • verbalizování neverbální komunikace
  • slovesa smyslového vnímání a barvy v konverzaci s člověkem se zrakovým postižením
  • pozor v komunikaci s nevidomým
  • specifika interakce s klientem se zrakovým postižením na úřadě
  • popis všech úkonů, které budete při jednání s klientem provádět
  • předání písemných informací klientovi s postižením zraku (dokumenty s textovou vrstvou) apod.
  • právní aspekty podepisování dokumentů lidmi s postižením
 • Pohyb v exteriéru a doprovod zrakově postižených
  • vodicí linie umělé a přirozené
  • praktická ukázka doprovázení nevidomého
  • praktická ukázka správné i nesprávné pomoci nevidomému na ulici, na chodbě úřadu apod.
 • Braillovo písmo
 • Práce vodicího psa
  • rozdíl mezi vodicím a asistenčním psem
  • kam ze zákona může vodicí pes a kam nikoli
  • kdo na něj má nárok
  • jak se správně chovat k nevidomému s vodicím psem
 • Závěr
  • závěrečná rekapitulace toho nejdůležitějšího
  • dotazy
Číslo akreditace: A2023/0819-SP/PC/PP/VP

Podobné kurzy