Sociální pohřby v praxi úřadů – od vypravení k refundaci

Sociální pohřeb je ustálený termín pro pohřby zajišťované na náklady obce, legislativně však tento pojem není nikde zachycen. Jak se tedy k problematice postavit?
Možnost online
Akreditováno
Právní

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení, ukládají obcím povinnost zajistit pohřbení zemřelého (tzv. sociální pohřeb), o jehož pohřbení se ve lhůtě 4 dnů nikdo nepostaral.

Vypravení tzv. sociálního pohřbu představuje řadu specifických úkonů a postupů, s nimiž je nutné si umět poradit. Úředníci, kteří zajišťují agendu tzv. sociálního pohřbu, potřebují kromě zákona č. 256/2001 Sb. a vyhlášky 277/2017 Sb. i další související právní předpisy. Je důležité se umět orientovat v zákonech: 89/2012 Sb., občanský zákoník, 128/2000 Sb., zákon o obcích, 340/2015 Sb., o registru smluv, 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Vhod může přijít i zákon č. 293/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, atd.

Cíl kurzu:

Seznámíme Vás s právními předpisy upravujícími povinnost obce zajistit pohřbení těla a tyto předpisy prakticky aplikovat na jednotlivé činnosti, které samotné vypravení pohřbu zahrnuje. Kurz Vám rovněž poskytne praktické rady, které pomohou k úspěšnému zvládnutí vypravení pohřbu v souladu s právními předpisy a následnému získání refundace nákladů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR či přímo od dědice. Na kurz zveme nejen úředníky, kteří se s touto agendou již potýkají a chtějí se setkat s příklady tzv. dobré praxe, ale i začátečníky, kteří agendu vykonávají nebo se ji vykonávat chystají.

Obsah kurzu:

  • Přehled základních právních předpisů upravující agendu „sociálních pohřbů“
  • Smluvní zajištění pohřební služby
  • Úkony před vypravením pohřbu
  • Vypravení pohřbu
  • Komunikace se soudem
  • Refundace nákladů

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-108/2021, AK/VE-68/2021; videokonference: AK/PV-28/2022, AK/PV-17/2022

Podobné kurzy