Profesionální písemná komunikace v praxi ÚSC

Napsat profesionální úřední písemnost vyžaduje znalost normy pro úpravu úředních písemností (ČSN 01 6910) a také znalost pravidel českého pravopisu a pravidel stylistiky.
Možnost online
Akreditováno
Komunikace

Některé písemnosti nelze nic vytknout po stránce grafické, jiná je stylisticky skvěle vystavěná, ale chybí jí náležitosti, které by v úřední písemnosti neměly dle ČSN 01 6910 chybět. Pojďme společně v  kurzu akreditovaném MVČR písemnosti analyzovat, zkusme navrhnout vylepšení a diskutovat nad výslednými návrhy.

Cílem kurzu je zvýšit kvalifikaci a kompetence účastníků kurzu tak, aby po jeho absolvování:

 • byli schopni správně vytvořit úřední písemnosti;
 • byli schopni vyhodnotit, zda jsou písemnosti prezentované jejich úřadem vystavěny správně, případně navrhnout jejich opravu;
 • byli schopni používat základní funkce MS Word sloužící pro formální a jazykovou korekturu úředních písemností;
 • byli schopni vystupovat jako profesionální a sebevědomí členové úřadu.

Obsah kurzu:

 • Vybraná pravidla ČSN 01 6910
  • správný formát data a času
  • jak se píší zkratky a značky
  • volba písma v úředním dokumentu
  • záhlaví a zápatí dokumentu
  • psaní IČO vs. IČ, adresy, umístění razítek a podpisů
 • Správná forma úřední písemnosti dle normy a aplikace pravidel českého pravopisu a stylistiky v úřední písemnosti
  • shoda podmětu s přísudkem
  • psaní velkých písmen
  • interpunkce ve složitějších typech souvětí
 • Elektronická komunikace úřadu s veřejností
  • aneb můžu napsat „Dobrý den, pane starosto?“ 🙂
 • Analýza vzorových písemností

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE advisors, a.s.

Číslo akreditace: AK/PV-584/2019, AK/VE-363/2019

Podobné kurzy