Profesionální mluvený projev pro zaměstnance veřejného sektoru

V současnosti se obce a úřady stále častěji prezentují prostřednictvím audio nebo video obsahu. Pro veřejnost i pro interní komunikaci se nahrávají nejrůznější návody, hlasové navádění a mnohá školení probíhají online.
Možnost online
Komunikace
Měkké dovednosti

Kurz je určen pro všechny, kdo komunikují s veřejností i se svými kolegy ať už prostřednictvím médií, nebo přímo. Je zaměřen na kvalitu mluveného projevu. Základem je práce s hlasem, správná výslovnost, vhodná intonace, omezení parazitních výrazů a hlasová hygiena.

Kurz Vás seznámí s technikami, které pomohou nahrávat audio nebo video obsah v kvalitě, jež bude úřad i konkrétní osobnost u veřejnosti důstojně reprezentovat.

Obsah kurzu:

  • Jak si škodíme nedbalým mluveným projevem, jak nás lidé hodnotí na základě toho, co slyší. 
  • Jaké stavíme posluchačům překážky pro vnímání toho, co chceme sdělit.
  • Nevhodná poloha hlasu a vliv výšky tónu na důvěryhodnost. Jak najít svůj nejhezčí hlas.
  • Nedbalá artikulace a jak výslovnost zlepšit. Návody k dlouhodobému tréninku i akutní pomoc před mluvním výkonem. Česká výslovnostní norma a její aplikace. Přiměřené tempo řeči.
  • Jak korigovat tempo řeči tak, aby nebylo na překážku porozumění a posluchači neztráceli pozornost. 
  • Dynamika řeči, nevhodná intonace. 
  • Parazitní výrazy (slovní vata) a jak je omezit.
  • Hlasová hygiena. Jak pečovat o hlas coby pracovní nástroj, aby nám co nejlépe a nejdéle sloužil. 
  • Mluvení „na mikrofon“ a „na kameru“. 
  • Stylistika scénáře pro voiceover nebo video obsah.

Během semináře se naučíte rozpoznávat chyby, které Vás nejvíce poškozují v očích posluchačů. 

Dozvíte se, jakými technikami je možné vylepšit kvalitu hlasu, aby zněl příjemně a důvěryhodně, a také jaké jsou zásady srozumitelné a kultivované výslovnosti. Lektorka Vám ukáže, jak postupovat při samostatném tréninku a stát se sebevědomým mluvčím.

Tento kurz je součástí certifikovaného programu Tiskový mluvčí ve veřejné správě. 

Podobné kurzy