Personální řízení (HR) ve 4 krocích pro manažery

Propojte vedení a zaměstnance bez stresu aneb stručný průvodce personalistikou pro manažery.
Možnost online
Komunikace
Management
Měkké dovednosti

Personalistika a řízení jsou dvě spojené nádoby. Zkušený manažer ví, jak být partnerem vedení a zároveň lídrem týmu. Na základě bohaté praxe a zkušeností Vám na kurzu Personální řízení (HR) ve 4 krocích pro manažery nabídneme osvědčené postupy, které jsme vyzkoušeli s různými klienty a které Vám usnadní tuto náročnou roli.

Personalistika Vám ve 4 jednoduchých krocích poskytne jasný plán pro budování pevných základů vedení firmy i lidí. Získáte nejen přehled o jednotlivých krocích, ale také praktické informace a inspiraci z reálných firemních prostředí.

Obsah kurzu:

 • Vize partnerství v personálním řízení
  • identifikace výzev v roli manažera a personalisty jako spojovacího prvku
  • vytvoření vize pro efektivní partnerství mezi vedením a zaměstnanci
 • Strategie pro úspěšné partnerství s vedením
  • účinné komunikační techniky pro podporu spolupráce
  • rovnováha mezi podporou vedení a zastupováním zájmů zaměstnanců
 • Průvodcovství pro zaměstnance
  • vytváření prostředí důvěry a porozumění pro zaměstnance
  • praktické techniky pro podporu zaměstnanců v rámci jejich profesního růstu
 • Pevné zakotvení best practise do praxe
  • metodika ve 4 krocích pro budování pevných základů v personálním řízení
  • příklady z různých firem pro ilustraci aplikace metodiky

Bonus: Šablony a vzory pro implementaci získaných dovedností a strategií

Podobné kurzy