Optimalizace činností pomocí procesního přístupu

Optimalizujte činnosti (procesy, agendy nebo celý úřad) pomocí procesního přístupu.
Akreditováno
Management

V prvním kroku je vždy nezbytné činnosti dobře znát, popsat je a případně vizualizovat. Pak je nutné vyhodnotit, zda jsou činnosti potřebné (účelné). Neúčelné činnosti by neměly být dále vykonávány (pokud to legislativa umožňuje). Pak lze u vybraných činností přistoupit k optimalizaci dle vybraných kritérií (kvalita, výkony, zdroje, jiná kritéria). Kurz je zaměřen na praktické příklady včetně nácviku popisu procesu a jeho optimalizaci. Cílem kurzu je získat nebo prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti využívání procesního přístupu pro optimalizaci činností.

Cíl kurzu:

  • Představení procesního přístupu jako nástroje pro optimalizaci činností
  • Praktický nácvik popisu a optimalizace procesu (vybrané činnosti)
  • Představení konkrétních příkladů z praxe

Obsah kurzu:

  • Úvod do procesního řízení, procesní model, kdy použít procesní přístup a kdy nástroje projektového řízení
  • Oblasti procesního přístupu: lidé – postupy (předpisy) – digitalizace (technologie) – kultura
  • Postup: popis a vizualizace procesu
  • Vyhodnocení potřebnosti/nepotřebnosti procesu
  • Optimalizace pomocí kritérií: kvalita, výkon, zdroje, jiná kritéria
  • Nácvik – popis a optimalizace procesu (v týmu nebo jednotlivě)
  • Analýzy, rozhodování a řízení času v rámci procesního přístupu

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-586/2023, AK/VE-274/2023; videokonference: AK/PV-587/2023, AK/VE-275/2023

Podobné kurzy