Obchodní podmínky veřejných zakázek

Naučte se, jak správně stanovit obchodní podmínky pro veřejné zakázky a jak vypadá proces tvorby změn smluvních závazků.
Akreditováno
Právní

Obchodní podmínky bývají často opomíjenou součástí procesu zadávání veřejných zakázek. Jedná se přitom o stěžejní součást celého zadávacího procesu, která navíc může zadavateli podstatně zjednodušit proces samotné realizace předmětu veřejné zakázky.

S otázkou obchodních podmínek úzce souvisí judikaturou dosud neřešená otázka změn závazku ze smlouvy podle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Na kurzu budeme probírat téma týkající se všech aspektů stanovování obchodních podmínek pro veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, a jednak oblast týkající se právě procesu tvorby změn smluvních závazků na veřejné zakázky.  

Cílem kurzu je seznámit Vás s procesem tvorby obchodních podmínek a jejich změn v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky.

Cíl kurzu:

 • Představení koncepce obchodních podmínek a jejich změn v průběhu realizace veřejné zakázky
 • Praktická ukázka vhodných smluvních ustanovení
 • Představení konkrétních příkladů z praxe

Obsah kurzu:

 • Obecná pravidla pro stanovování obchodních podmínek
 • Vymezení konkrétních stěžejních obchodních podmínek
 • Předpisy upravující obchodní podmínky
 • Obchodní podmínky na dodávky a služby
 • Obchodní podmínky na stavební práce
 • Judikatura týkající se obchodních podmínek
 • Podstatné a nepodstatné změny závazků ze smlouvy
 • Výpočty změn závazků ze smlouvy dle metodiky MMR

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o. 

Číslo akreditace: AK/PV-77/2022, AK/VE-43/2022; videokonference: AK/PV-76/2022, AK/VE-42/2022

Podobné kurzy