Občanský zákoník pro neprávníky – osobní a majetková práva

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu Občanský zákoník pro neprávníky – osobní a majetková práva je seznámit posluchače s občanským zákoníkem a jeho základními instituty a vysvětlit na konkrétních příkladech, jak vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení.
Akreditováno
Právní

Pro absolvování kurzu není zapotřebí předchozí znalost práva, kurz je koncipován jako otevřený všem posluchačům. Cílovou skupinou kurzu jsou zejména úředníci obcí a krajů a státní úředníci, kteří při výkonu své profese přicházejí do styku s instituty soukromého práva, kurz je však vhodný i pro posluchače ze soukromé praxe.

Dílčím cílem kurzu je poskytnout obecný úvod do občanského práva, charakterizovat osoby v právním smyslu a poskytnout základní přehled dědického a manželského majetkového práva. Uchazeči díky kurzu porozumí základním pojmům a institutům občanského zákoníku, naučí se je aplikovat na konkrétních příkladech a seznámí se s různými praktickými problémy a jejich řešením.

Obsah kurzu: 

  • Pojem soukromého práva a postavení občanského práva v právním řádu
  • Výklad právních norem v občanském právu
  • Fyzické osoby, svéprávnost a zletilost
  • Omezení svéprávnosti
  • Osobnostní práva
  • Dědické právo
  • Manželské majetkové právo

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-265/2023, AK/VE-133/2023

Podobné kurzy