Leadership a vedení pro moderní manažery

Získejte klíč k modernímu a úspěšnému vedení Vašich týmů.
Možnost online
Komunikace
Management
Měkké dovednosti

Požadavky na lídry a manažery se rapidně mění. Skvělý lídr a manažer dnes musí dokonale rozumět své roli a tu plnit. Co to znamená v praxi? Kde leží hranice mezi odpovědností manažera a jeho týmem? Je na manažerovi, aby motivoval ostatní? Jak udržet rovnováhu mezi náročným zaměstnáním a plnohodnotným osobním životem? O tom všem budeme diskutovat na zážitkovém školení Leadership a vedení pro moderní manažery.

Obsah kurzu:

 • Úvod do moderního vedení a řízení
  • proměny role lídra a manažera v dnešní době
  • zásadní rozdíly mezi dřívějším a současným přístupem k vedení týmu
 • Definice role manažera 
  • jasná identifikace úkolů a odpovědností manažera
  • hranice mezi zodpovědností manažera a týmem
 • Motivace a inspirace týmu
  • role manažera v motivaci a zapojení týmu
  • strategie pro udržení dlouhodobé motivace a angažovanosti členů týmu
 • Osobní pohoda, integrita a efektivita
  • zachování osobní rovnováhy a prevence vyhoření u vedení a řízení
  • budování integrity v rámci vedení a vztahů v týmu
 • Praktické nástroje pro moderní vedení
  • jednoduchý model pro efektivní vedení a řízení
  • konkrétní návody a praktické tipy pro úspěšné směřování týmu k cílům
 • Aplikace a praxe
  • aplikace získaných znalostí v reálném prostředí
  • praktické scénáře pro osvojení dovedností v praxi
 • Budoucí trendy a trvale udržitelné vedení
  • náhled na budoucnost vedení a řízení
  • strategie pro udržitelné a adaptabilní vedení v dlouhodobém horizontu

Podobné kurzy