Krizová komunikace s Alešem Zbořilem

V krizové situaci je vždy dobré mít předem připravený plán komunikace. Důležitý je hlavně přístup, ne přesný postup. Je nutné komunikovat především ta téma, které lidé chtějí slyšet, a ne to, co my chceme.
Komunikace
Management
Měkké dovednosti

KURZ JE SOUČÁSTÍ BALÍČKU CERTIFIKOVANÝ PROGRAM KOMUNIKACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2024. NA KURZ SE LZE PŘIHLÁSIT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM CERTIFIKOVANÉHO PROGRAMU.

Konflikty jsou neodmyslitelnou součástí jak osobního, tak profesionálního života. Efektivní řešení konfliktních situací je klíčové pro udržení harmonických vztahů a produktivního pracovního prostředí. Zážitkový kurz Krizová komunikace s Alešem Zbořilem je určen jednotlivcům a týmům, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti řešení konfliktů.

Na školení se naučíte identifikovat zdroje konfliktů, používat efektivní komunikační strategie pro jejich řešení a pracovat na obnově vztahů po konfliktech. Program je zaměřen na praktické dovednosti podpořené teoretickými základy, což účastníkům umožní lépe porozumět dynamice konfliktů a zlepšit svou schopnost konstruktivně je řešit.

Na kurzu zjistíte, jak kvalitně řešit pracovní i osobní konflikty a uvědomíte si jejich dopad na týmovou spolupráci. Odhalíte osobní stereotypy při řešení konfliktu a pochopíte, jak využívat různých komunikačních stylů s cílem urovnat počínající konflikty. Součástí kurzu bude trénink konstruktivních komunikačních postupů.

Obsah školení:

  • Komunikace k cílovým skupinám – média, občané i široká veřejnost.
  • Využití sociální sítě a dalších komunikačních platforem v krizových situacích.
  • Praktický nácvik práce pod tlakem.
  • Reakce na negativní prezentaci v médiích.

Co se na školení naučíte?

  • Dozvíte se, jaký je standardní průběh konfliktů, prozkoumáte zažité osobní stereotypy.
  • Jaké jsou individuální modely lidského chování v konfliktu.
  • Účinně zpracovat odlišný názor, zvládat emoce během konfliktu.
  • Věcně argumentovat a zvyšovat svou pohotovosti v zátěžových situacích.
  • Řešit konflikty pomocí mediace.
  • Zahrajete si modelové hry se zpětnou analýzou.

Podobné kurzy