Krizová intervence

Krize se nevyhýbá nikomu a pracovníci sociálních služeb se denně setkávají s těmi, komu do života zasáhla ohrožující situace.
Akreditováno
Komunikace

Pracovníci v sociálních službách se často ocitají v emočně vypjatých situacích. V takové chvíli by měli být schopni se ovládat a u toho pomoci druhým snižovat pocity ohrožení a nejistoty. Krizová intervence je psychologickou první pomocí, kterou je důležité trénovat.

Na kurzu Krizová intervence se naučíte, jak řídit své jednání uvědoměle na základě toho, co prožívá Váš klient. Na kazuistikách si probereme rizikové faktory a typy krizí. Modelové situace lektorka sestavila na míro pro pracovníky sociálních odborů a OSPOD.

Seznámíte se s možnostmi ambulantní, pobytové, terénní, telefonické a internetové pomoci a s fázemi krizové intervence. Budete rozumět krizové intervenci v rámci sociální práce, seznámíte se s metodami profesionální kontroly a pomoci a budete mít povědomí o technikách efektivní spolupráce s klientem v krizi. 

Dozvíte se o důležitých bezpečnostních pravidlech, která musí být při intervenci dodržována v rámci zachování vlastního zdraví a profesionality. Během zážitkového školení sebezkušenostně prožijete modelovou situaci a vyzkoušíte si reagovat v rámci ní. 

Obsah kurzu:

 • Krize
  • definice krize
  • psychické procesy, průběh a symptomatologie krize 
 • Stres
  • definice distresu
  • psychofyziologické stresové teorie
  • zvládací strategie
 • Náročný klient 
 • Skupinová práce, příklady z praxe, ukázková práce na míru 
 • Techniky efektivní spolupráce s klientem v krizi telefonicky i osobně
 • Nejčastější chyby při kontaktu s klientem 
 • Otázky, diskuze, osobní zpětná vazba 
Číslo akreditace: A2021/1061-SP/PC/VP

Podobné kurzy