Komunikace v nebezpečných situacích

Verbální útoky na pracovišti nebo na ulici jsou velmi častým jevem. Jak na ně reagovat asertivně a konflikt neprohlubovat?
Komunikace
Měkké dovednosti

V sebeobraně může vhodná komunikace protivníka odlákat od jeho záměru. Vidí ve Vás totiž pouze oběť svého činu a nepočítá s tím, že s ním začnete komunikovat. Na zážitkovém kurzu se naučíte vyhodnocovat chování člověka a pomocí komunikace snížit riziko konfliktu. Získáte sebejistotu, schopnost adekvátně reagovat na specifické situace a držet je pod kontrolou.

Na modelových situacích si vyzkoušíte, jak se správně zachovat v různých typech situací. Lektor Vám vysvětlí, jaká je třeba přijmout preventivní opatření a jak snížit pravděpodobnost stát se obětí, jak vůbec zamezit tomu, aby konflikt eskaloval až k fyzickému napadení.

Obsah školení:

  • Porozumění základům krizové komunikace
  • Rozvoj verbální i neverbální komunikace
  • Využití empatie ve stresových situacích
  • Praktické nácviky a simulace

Podobné kurzy