Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů s katastrem

Katastr nemovitostí po novele - jaké novinky nás čekají?
Akreditováno
Právní
Stavební

Kurz Katastr nemovitostí účastníkům poskytne ucelené informace o právech, která lze do katastru zapsat ve vztahu k vlastnictví či ve vztahu k užívání staveb, pozemků a dalších nemovitých věcí. Kurz se rovněž zaměřuje na rozbor informací, které lze vyčíst z listu vlastnictví nemovitosti a jeho jednotlivých oddílů.

Část kurzu se speciálně věnuje náležitostem, které by měly obsahovat smluvní dokumenty, které se nemovitostí týkají. Nároky katastrálních úřadů na formální náležitosti dokumentů jsou poměrně vysoké, proto je cílem kurzu poskytnout účastníkům komplexní informace o tom, co dokumenty musí obsahovat. Kurz také naučí, jak se vyvarovat nejčastějších chyb, které lidé v této souvislosti činí. 

Účastníci kurzu si odnesou praktické tipy a rady, se kterými následně mohou ve své každodenní pracovní činnosti řešit řadu otázek spojených s nemovitostmi, zejména potom splnění všech náležitostí dokumentace, příprava podkladů pro podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí či jeho výmaz, zastoupení před katastrálním úřadem či řešení některých problematických situací, k nimž v průběhu vkladového řízení může docházet.

Obsah kurzu:

  • Úvod do katastrálního práva  
  • Nemovité věci ve smyslu platné právní úpravy  
  • Zápisy do katastru nemovitostí 
  • Průběh řízení před katastrálním úřadem
  • Příklady z praxe 
  • Závěr a diskuze

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-598/2022, AK/VE-285/2022; videokonference: AK/PV-599/2022, AK/VE-286/2022

Podobné kurzy