Jak komunikovat s novináři v krizových situacích?

AQE academy ve spolupráci s oblíbenou lektorkou Štěpánkou Duchkovou uvádí na trh zážitkový kurz, tentokrát na téma krizové komunikace.
Komunikace
Management
Měkké dovednosti

Lektorka na praktických ukázkách předvede, jak srozumitelně a asertivně podat nepříjemné informace široké veřejnosti, jak se připravit na nečekané otázky novinářů a prozradí tipy na udržení klidu a zvládání trémy ve vypjatých situacích. Nezapomeneme ani na pozitivní komunikaci a dobrého jména Vaší organizace.

 Obsah kurzu:

 • Úvod do krizové komunikace
  • definice a význam krizové komunikace
  • identifikace potenciálních krizových situací
 • Komunikace složitých témat
  • strategie pro komunikaci komplexních informací veřejnosti
  • vytváření srozumitelných zpráv a sdělení
  • význam empatie a soucitného přístupu
 • Komunikace v nepříjemných situacích
  • efektivní reakce na nepříjemné nebo nečekané dotazy novinářů
  • udržování klidu a sebedůvěry během mediálního vystoupení, zvládání trémy
  • techniky při odpovídání na obtížné otázky
  • určení hranice, za kterou už novináře nepustíme
 • Pozitivní komunikace úřadu nebo firmy
  • budování pozitivního obrazu organizace
  • public relations a vztahy s médii

Podobné kurzy