Etiketa ve veřejné správě

Podle Jiřího Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“. Bezchybnost našeho společenského vystupování je nejlepší reprezentací naší firmy nebo úřadu, vytváří lepší podmínky pro úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních partnerů.
Komunikace
Měkké dovednosti

Navštivte jedinečný seminář zaměřený na etiketu ve veřejné správě, téma, které bývá opomíjeno, ale je stejně důležité jako odborné znalosti a dovednosti.

Pravidla etikety se stále mění, tak jak se mění lidská společnost, proto je nutné je znát a uplatňovat. Etiketa je dnes předpokladem úspěchu v profesním, společenském i osobním životě.

 Obsah kurzu:

  1. Etiketa běžných každodenních situací (na ulici, ve výtahu, v autě, v restauraci, v divadle)
  2. Oblékání se všemi detaily (společenské oblečení a business dress code, praktické rady pro muže i pro ženy)
  3. Kontaktní situace (představování, zdravení, navazování rozhovoru, oslovování, vizitky, dary a květiny)
  4. Společenské akce a účast na nich, pozvánky a jak jim rozumět
  5. Nehody a jak je řešit
  6. Stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování –prostírání stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak jíst exotická jídla atd.)

Podobné kurzy