Efektivní čerpání financí napříč všemi dotačními tituly

Dotace pro obce a kraje efektivně a ve správnou dobu. Interaktivní akreditovaný workshop pro vedení měst a obcí, vedoucí úředníky a projektové manažery, v němž se dozvíte o aktuálních dotačních výzvách.
Možnost online
Akreditováno
Stavební
Finance

Bonusem workshopu je možnost konzultovat Vaše projekty s lektorem. Týden před konáním workshopu Vás vyzveme, abyste lektorovi zaslali Vaše dotazy a projekty ke konzultaci. Získáte zpětnou vazbu a tipy, jak dotaci optimalizovat ve vztahu k dotačním podmínkám.

Nemáte žádný projekt v kapse? Nevadí. Inspirujte se nápady ostatních účastníků, případně Vám lektor navrhne možné okruhy projektů na základě příkladů dobré praxe. Workshop probíhá u kulatého stolu, velký důraz je kladen na diskuzi a sdílení zkušeností.

Na workshopu se zaměříme na:

 • Dotační financování energetické úspory ve veřejném sektoru
 • Modrozelenou infrastrukturu
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Financování koncepčně-strategických dokumentů v oblasti energetiky
 • Bezmotorovou dopravu
 • Veřejná prostranství
 • Památky a muzea

Obsah kurzu:

 • Jaké projekty je možné připravovat
 • Harmonogram jednotlivých výzev
 • Základní podmínky přijatelnosti jednotlivých projektů
 • Seznámení s vybranými povinnými přílohami jednotlivých dotačních výzev
 • Nejčastější chyby při přípravě Vašich projektů
 • Jak nastavit způsobilé náklady projektu
 • Jak a v jakém prostředí připravit a podat dotační žádost
 • Jaké projekty se dají ještě stihnout připravit
Číslo akreditace: AK/PV-589/2023, AK/VE-277/2023; videokonference: AK/PV-590/2023, AK/VE-278/2023

Podobné kurzy