Efektivní práce s klienty úřadu

Efektivní práce se všemi typy klientů – sebevědomě, asertivně, bezkonfliktně.
Akreditováno
Certifikovaný program
Komunikace
Management
Měkké dovednosti

O CO JDE?

 • 1. DEN 3. 4. 2025 | ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V KOMUNIKACI S KLIENTEM | HELENA MACKOVÁ
 • 2. DEN 10. 4. 2025 | PRÁCE S RIZIKOVÝMI SKUPINAMI | PETR SUCHÁČEK
 • 3. DEN 15. 5. 2025 | KRIZOVÁ INTERVENCE | VERONIKA BUCHTOVÁ
 • 4. DEN 22. 5. 2025 | SELF-CARE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ | LENKA PAPÁČOVÁ

Na základě průzkumu potřeb našich absolventů kurzů přinášíme certifikovaný vzdělávací program Efektivní práce s klienty úřadu. Zážitkové kurzy AQE academy z oblasti komunikace a práce s různými typy klientů Vám pomohou asertivně komunikovat v každodenní praxi na úřadě i při krizových situacích. 

Připravili jsme pro Vás:

 • 4 zážitkové, prakticky zaměřený kurzy akreditované MPSV.
 • Dovedností trénink v malých uzavřených skupinách.
 • Důvěryhodné prostředí pro sdílení zkušeností.
 • Profesionální lektory.
 • Networking s kolegy z ostatních organizací.
 • Certifikát Efektivní práce s klienty úřadu.
 • Skvělé zázemí v centru Prahy.

Stěžejní témata:

 • Typy klientů a jak na ně.
 • Řešení konfliktů.
 • Specifika práce s klienty v krizových situacích.
 • Multikulturní kompetence.
 • Péče o sebe samotného.
 • Rady a tipy od kolegů z oboru.

Proč k nám?

 • Prakticky zaměřený certifikovaný program – zážitek, nikoli teorie.
 • Bloková výuka zaměřená na trénink dovedností v malých skupinách do 12 osob.
 • Navážete cenné kontakty s kolegy napříč celou Českou republikou.
 • Lektoři jsou psychologové s dlouhodobou praxí se zaměstnanci ve veřejné správě.
 • Získáte certifikát Efektivní práce s klienty úřadu (pro zobrazení vzoru certifikátu klikněte zde).

Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance ve veřejné správě, kteří komunikují s občany. Po absolvování certifikovaného programu bude účastník schopen komunikovat efektivně a zároveň bude schopen předcházet syndromu vyhoření. 

Na co se můžete těšit? 

 • Moderní prostory v centru Prahy.
 • Výborné občerstvení po celou dobu programu.
 • Studijní materiály, osvědčení, osobní zážitek s týmem AQE.

Obsah jednotlivých dnů:

TERMÍN: 3. 4. 2025
TÉMA: ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V KOMUNIKACI S KLIENTEM
LEKTOR: HELENA MACKOVÁ

 • Položíte si základní otázky: Proč si nerozumíme? Co brání pochopení situace? 
 • Ukážete si nejčastější komunikační bariéry, jak reagovat, pokud klient nekomunikuje.
 • Naučíte se zvládat konfliktní situace.
 • Budete pracovat na odstranění nevhodných komunikačních technik.
 • Zabrousíte na téma sebeobrany.

TERMÍN: 10. 4. 2025
TÉMA: PRÁCE S RIZIKOVÝMI SKUPINAMI
LEKTOR: PETR SUCHÁČEK

 • Definujete si specifika komunikace s různými skupinami osob (děti, mládež, osoby se zdravotním postižením, senioři, lidé bez domova atd.).
 • Dozvíte se specifika práce s rodinami a komunitami v krizi – jak poskytnout podporu, zprostředkovat zdroje a vyjednávat s dalšími zainteresovanými stranami
 • Čeká Vás diskuze o multikulturních kompetencích – jak komunikovat s rozdílnými etnickými skupinami a menšinami a proč je užitečné znát jejich zvyky a tradice.

TERMÍN: 15. 5. 2025
TÉMA: KRIZOVÁ INTERVENCE
LEKTOR: VERONIKA BUCHTOVÁ

 • Budete hledat vhodné techniky, jak aktivně naslouchat, využívat empatie a podpory pro práci s emocionálně narušenými lidmi.
 • Zjistíte, v čem spočívá poskytování první pomoci v krizových situacích.
 • Naučíte se identifikovat a poskytovat podporu při emočním stresu a traumatických zážitcích.
 • Budete diskutovat o varovných signálech sebedestrukce a o sebevražedném chování. Lektorka podrobně vysvětlí, jak adekvátně reagovat a poskytnout podporu a intervencí.
 • Prakticky si vyzkoušíte, jak deeskalovat napjaté situace.

TERMÍN: 22. 5. 2025
TÉMA: SELF-CARE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
LEKTOR: LENKA PAPÁČOVÁ

 • Budete mluvit o zásadách psychohygieny a rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.
 • Zacvičíte si, abyste se dokázali aktivovat, vybili napětí a uzemnili se.
 • Zrelaxujete mysl a naučíte se používat relaxační techniky ve svém pracovním i soukromém životě.
 • Dostanete tipy, jak se vyrovnávat s etickými dilematy a konflikty zájmů v rámci práce s lidmi v krizi.
 • Prakticky si nacvičíte techniky a strategie pro péči o vlastní fyzické a duševní zdraví v náročném pracovním prostředí.

Po skončení kurzu se můžete těšit na slavnostní předání certifikátu, kde Vás bude čekat slavnostní přípitek a malá pozornost od AQE academy.

Cena za 4 kurzy v Praze v academy HUB a slavnostní předání certifikátu s přípitkem je 15 000 Kč. 

Cena zahrnuje:

 • 4 prezenční kurzy (s možností připojení online),
 • 4 osvědčení,
 • 1 certifikát Efektivní práce s klienty úřadu,
 • studijní materiály,
 • občerstvení,
 • závěrečné slavnostní předání certifikátu s přípitkem a malou pozorností,
 • 100% záruku na nezapomenutelný zážitek.

Po absolvování certifikovaného programu využijete načerpané zkušenosti nejen ve své práci, ale také při komunikaci s rodinou, přáteli nebo . Náročné situace každodenního života budete schopni řešit s nadhledem a asertivně.

Těší se na Vás tým AQE academy – Lucie, Irča a Martin 

Všechny 4 kurzy mají akreditaci MPSV.

Podobné kurzy