Šarlota Hambergerová

Komunikace
Kdo jsem

Již téměř pět let pracuji jako ředitelka neziskové organizace Spolu s vámi. Tato organizace se mimo jiné věnuje lektorování workshopů s tematikou života se zrakovým postižením. Se svým týmem školíme úředníky, budoucí záchranáře, zdravotní sestry, uvaděče v divadlech, pedagogy, ale i děti ve školách. Snažíme se bourat předsudky ve společnosti, které se týkají např. zaměstnávání zrakově postižených, možností jejich uplatnění, zakládání rodiny, ale i trávení volného času. Mým snem je dožít se dne, kdy bude člověk se zrakovým postižením vnímán jako úplně běžná součást společnosti. Proto Vám chci předat informace o tom, jaké podmínky k práci a životu takový člověk potřebuje. Vy svým přístupem můžete mně i mým kolegům pomoci. Věřte, že je to lehčí, než se zdá.

Kurz školíme vždy v tandemu. Výběr lektorů přizpůsobujeme tématu a místu konání kurzu.

Sama se aktivně zapojuji do rozšiřování informací ohledně této tematiky. Proto ve společnosti AQE academy školím kurz Státní správa bez bariér: osoby se zrakovým postižením.