Mgr. Martin Zástěra

Stavební
Právní
Kdo jsem

Jsem zakladatel a řídící partner advokátní kanceláře. V advokacii působím již 10 let. Vystudoval jsem obor Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a dále obor Právo a právní věda na Právnické fakultě téže univerzity. Mám zkušenost i z oblasti veřejné správy, kde jsem několik let působil ve funkci zástupce starosty Městské části Praha 18. V advokacii se věnuji zejména občanskému právu, obchodnímu právu, právu nemovitostí a otázkám spojeným s uplatňováním nároků a jejich vymáháním. V roce 2016 jsem založil obchodní společnost, ve které se snažíme propagovat právo srozumitelným a pochopitelným způsobem pro širokou veřejnost. Ve společnosti AQE academy působím jako externí lektor. Věnuji se především školení kurzu Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů s katastrem.