Mgr. Jan Schwaller

Kdo jsem

Jsem absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Nejprve jsem působil jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze jsem pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti jsem vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuji se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi.

Ve společnosti AQE academy se věnuji školení kurzu Spisová služba a spisový řád.