Marlena Vítková, DiS.

Měkké dovednosti
Kdo jsem

Jsem diplomovaný oční optik. Mám 18 let praxe vzdělávání ve veřejném i soukromém sektoru. Mé kurzy úspěšně absolvovali vedoucí pracovníci i zaměstnanci řady významných institucí, mimo jiné Ministerstva pro místní rozvoj, Magistrátu hlavního města Prahy, Českého telekomunikačního úřadu, Krajského úřadu kraje Vysočina, společnosti E.ON, České advokátní komory či Národné banky Slovenska.

Jsem absolventkou Didaktiky vzdělávání dospělých v rámci personální a andragogické akademie, licenční lektorkou rychločtení, certifikovanou trenérkou paměti a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Absolvovala jsem v roce 2011 certifikovaný národní seminář Nové směry a technologie v informačním vzdělávání pořádaný Masarykovou univerzitou v Brně, v roce 2008 akreditovaný vzdělávací program České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging člen EUROPEAN FEDERATION OF THE ELDERLY.