JUDr. Miloš Tuháček

Právní
Kdo jsem

Jsem advokát se specializací na správní právo a právo životního prostředí. Působím jako dlouholetý zastupitel, školitel a vysokoškolský pedagog. Jsem spoluautorem komentářů a monografií týkajících se informačních zákonů a práva životního prostředí. V AQE academy vyučuji kurzy zaměřené především na právo a ochranu životního prostředí. Mezi ně patří například kurz "Jednotné environmentální stanovisko - nová právní úprava ochrany životního prostředí podle stavebního zákona".