Ing. Jan Přikryl

Stavební
Právní
Kdo jsem

Při studiu odpadového hospodářství na Mendelově univerzitě jsem se seznámil s oborem čištění odpadních vod. Ten mě zaujal natolik, že v tomto oboru působím od konce svých studií dodnes. Pracuji jako obchodně technický zástupce významné české společnosti působící na tuzemském i zahraničním trhu s technologiemi čištění a úpravy vod – ASIO Tech, s.r.o.

Ve své práci se věnuji řízení projektů technologických dodávek segmentu čistíren komunálních odpadních vod od fáze projekční po fázi realizační.

Čištění odpadních vod se věnuji i jako lektorské činnosti. Ve spolupráci se společností AQE academy školím kurz Technologie čištění odpadních vod.