Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky

DotaceFinanceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-133/2018, AK/VE-79/2018

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků tady je už 17 let a za tu dobu byl 27krát upraven. Byť se zákon jmenuje „rozpočtová pravidla“ upravuje mnohem širší okruh činností spojených s hospodařením obce. V rámci tohoto kurzu se na zákon zaměříme z pohledu obce, a to spíše prakticky než teoreticky a věnovat se budeme všem oblastem, které zákon upravuje.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s praktickými aspekty zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce a ukázat možná řešení a přístupy k jednotlivým povinnostem, které obcím tento zákon ukládá.

 Obsah kurzu:

1. Finanční hospodaření obce
2. Problematika rozpočtu a hospodaření s ním
3. Porušení rozpočtové kázně a přestupky
4. Poskytování dotací z rozpočtu obce
5. Organizační složky obcí a jejich hospodaření
6. Příspěvkové organizace a jejich hospodaření
7. DSO a jejich hospodaření
8. Zveřejňování rozpočtových dokumentů

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
29ledna
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová
19února
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová