Veřejné zakázky v IT

SprávníFinanceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-203/2020, AK/VE-136/2020

Veřejné zakázky v IT jsou jedním z nejproblematičtějších a nejsložitějších témat veřejného zadávání vůbec. 

Cílem kurzu je představit obecné problémy veřejných zakázek v IT včetně relevantních ustanovení ZZVZ a rozhodovací praxe UOHS a soudní judikatury. Kurz se bude dále zaměřovat na veřejné zakázky, jejichž předmětem je poptávka hardware, zejména pak na četná omezení pro správné nastavení technických podmínek a dalších požadavků na předmět plnění. Kurz bude dále řešit otázku nákupu software a bude se také zabývat situací okolo fenoménu zvaného vendor lock-in.

Kurz Veřejné zakázky v IT je určen pro vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou veřejných zakázek.

Kurzem Vás provede náš zkušený TOP lektor Mgr. Jakub El-Ahmadieh. Z pohledu zadavatele i dodavatele pravidelně sleduje trendy a implementuje to nejlepší řešení na míru každému klientovi a jeho dílčímu požadavku.

2Q==

Obsah kurzu:

1. Veřejné zakázky v IT 

V tomto bloku se výklad zaměří na obecné představení problematiky veřejných zakázek v IT, poukáže na právní rámec jejich zadávání a zdůrazní ustanovení ZZVZ, jejichž aplikace ve vztahu k veřejným zakázkám v IT činí největší problém. 

2. Základy práva zadávání veřejných zakázek

V této části dojde k představená základů práva zadávání veřejných zakázek.

3. Veřejné zakázky v IT – problematické aspekty

Tato část se bude věnovat představení konkrétních ustanovení a konkrétních omezení, která se na veřejné zakázky v IT vztahují. Bude zde probrána také otázka aplikace obchodních podmínek na veřejné zakázky v IT.

4. Veřejné zakázky na hardware

Zde bude poukázáno na veřejné zakázky, jejichž předmětem je dodávka hardware a posluchačům budou poskytnuty praktické rady vedoucí k úspěšnému zadávání takových zakázek.

5. Veřejné zakázky na software

V této kapitole bude věnován prostor veřejným zakázkám, jejichž předmětem je dodávka nebo vývoj software a posluchačům budou poskytnuty praktické rady vedoucí k úspěšnému zadávání takových zakázek.

6. Vendor lock-in

Téma „Vendor lock-in“ se výklad zaměří na představení fenoménu vendor lock-in a poskytnutí návodů, jak s tímto fenoménem bojovat.

7. Kontrolní orgány

Předmětem výkladu v této části bude aktuální přístup kontrolních orgánů k této problematice.

8. Diskuze a závěr

V poslední části vznikne prostor pro diskuzi a dojde k zodpovězení všech dotazů.

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzSprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Videokonference 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
29ledna
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová