Spisová služba a spisový řád

Lektor kurzuMgr. Jan Schwaller
PREZENČNÍ KURZSprávníSpisová službaAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-315/2019, AK/VE-187/2019

Cíl kurzu: 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit Vás s konkrétními postupy v oblasti správy dokumentů, spisové služby a archivace, které umožní naplnění aktuální platné legislativy pro rok 2020/2021.

Z

Navržený program je určen pro vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků, kdo vedou spisovou službu v listinné podobě i v elektronickém systému spisové služby.

Obsah kurzu:

V první část Vás seznámíme nejen s aktuálně platnou verzí zákona o spisové službě, ale také s připravovanými novelizacemi. V návaznosti na zmíněný zákon bude rozebrána vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která je z praktického úhlu pohledu základem pro vlastní implementace a aplikace spisových služeb. Na spisovou službu navazují elektronické služby, kterým bude taktéž věnována pozornost - elektronická podatelna (zejména zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu), příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím datových schránek (připravovaný zákon o E-Governmentu).

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace a elektronických dokumentů Vám budou představeny obecné pohledy legislativních norem České republiky na elektronické dokumenty.

Spisová služba

V druhé části bude probrána vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a následně způsob, jakým si každá organizace připravuje svůj vnitřní spisový a skartační řád. V rámci tohoto budou posluchači seznámeni se základními body realizace spisové služby podle citované vyhlášky a tomu odpovídající přípravy vnitřní směrnice úřadu. Půjde zejména o příjem dokumentů, evidenci a číslování dokumentů, číslování a tvorbu spisů, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování dokumentů, tvorbu podacího deníku, vyhotovování dokumentů, odesílání dokumentů a ukládání dokumentů. Také budou zmíněny jednotlivé varianty, které odpovídají organizacím různých velikostí podle kategorizace dané zákonem o archivnictví a spisové službě. Přílohou spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, pro který budou prezentovány metodiky tvorby a správné postupy využívání.

Elektronická spisová služba

V rámci této části budou posluchači seznámeni se základními požadavky na spisové služby v souladu se specifikacemi MoReq a MoReq 2 a samozřejmě platnou legislativou. Budou popisovány vazební nástroje v podobě vazby na elektronickou podatelnu a vazby na datové schránky. V souvislosti s elektronickou spisovou službou bude řešena elektronická archivace dokumentů, která je asi nejproblematičtější oblastí elektronizace veřejné správy. V rámci tohoto budou posluchači seznámeni s šíří dané problematiky a budou jim představeny některé ze zásad řešení vedoucí až k vytvoření národního digitálního archivu.

Závěrem bude prostor věnován diskuzi s posluchači a zodpovězení všech dotazů.

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzSprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Videokonference 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
16března
ON-LINE kurzSprávníFinanceAkreditováno
Veřejné zakázky v IT
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh