Profesionální mluvený projev pro zaměstnance veřejného sektoru

Komunikaceosobní rozvoj

Obsah kurzu:
Kurz je určený pro ty, kteří komunikují s veřejností i se svými kolegy, ať už prostřednictvím médií nebo přímo. Je zaměřený na kvalitu mluveného projevu. V současnosti se obce a úřady stále častěji prezentují prostřednictvím audio nebo video obsahu.
Pro veřejnost i pro interní komunikaci se nahrávají nejrůznější návody, hlasové navádění a mnohá školení probíhají on-line. Kurz seznámí účastníky s technikami, které jim pomohou nahrávat audio nebo video obsah v uspokojivé kvalitě, která bude úřad i konkrétní osobnost u veřejnosti důstojně reprezentovat. 

  • Jak si škodíme nedbalým mluveným projevem, jak nás lidé hodnotí na základě toho, co slyší. 

  • Jaké stavíme posluchačům překážky pro vnímání toho, co chceme sdělit.

  • Nevhodná poloha hlasu a vliv výšky tónu na důvěryhodnost. Jak najít svůj nejhezčí hlas.

  • Nedbalá artikulace a jak výslovnost zlepšit. Návody k dlouhodobému tréninku i akutní pomoc před mluvním výkonem. Česká výslovnostní norma a její aplikace. 

  • Přiměřené tempo řeči. Jak korigovat tempo řeči tak, aby nebylo na překážku porozumění a posluchači neztráceli pozornost. 

  • Dynamika řeči, nevhodná intonace

  • Parazitní výrazy (slovní vata) a jak je omezit.

  • Hlasová hygiena. Jak pečovat o hlas coby pracovní nástroj, aby nám co nejlépe a nejdéle sloužil. 

  • Mluvení „na mikrofon“ a „na kameru“. 

  • Stylistika scénáře pro voiceover nebo video obsah.


Cíl kurzu:

Během semináře se účastníci naučí rozpoznávat chyby, které je nejvíce poškozují v očích posluchačů. Dozvědí se, jakými technikami je možné vylepšit kvalitu hlasu, aby zněl příjemně a důvěryhodně, a také, jaké jsou zásady srozumitelné a kultivované výslovnosti. Lektorka jim ukáže jak postupovat při samostatném tréninku.
Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
11února
ON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová