Příprava na veřejnosprávní kontrolu

Lektor kurzuIng. Radek Rinn
SprávníPrávníDotaceFinanceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-477/2017, AK/VE-233/2017

Kurz je určen zejména pro zaměstnance realizující projekty financové z ESI fondů, které podléhají veřejnosprávní kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Podstatou kontroly je ověření, zda jsou všechny osobní výdaje související s realizací projektu v souladu se schválenými změnami. Při kontrole jsou předkládány všechny dokumenty s projektem související a jsou k dispozici na místě. Dochází rovněž k porovnání dokumentů s dokumenty původně předloženými, ověření pro-vazby, např. kontrola pracovních smluv nebo mzdové evidence.

Účastníkům vzdělávacího programu bude předložen přehled činností a dokumentů, podléhající kontrole a přehled nejčastějších chyb.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků především v oblasti výše uvedeného zákona a seznámení je s problematikou tzv. kontrol na místě.

Obsah semináře:

1. Systém finanční kontroly

Úvodní část představí posluchačům systém realizace kontrol na místě. Z hlediska právních předpisů budou seznámeni se zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze 17. listopadu 2013.

Cílem tohoto bloku bude rovněž seznámit účastníky s legislativou, na jejímž základě jsou kontroly realizovány

2. Nastavení vnitřního kontrolního systému

Tato část si klade za cíl poskytnout účastníkům přehled o základních principech fungovaní kontrolního systému.

Kontrolní systém bude představen z hlediska cílů, kterých chce dosáhnout, prvků, bez kterých se neobejde a principů, kterými se řídí.

3. Práva a povinnosti kontrolované osoby a kontrolního týmu

Tato část poskytne kompletní přehled práv a povinností při veřejnosprávní kontrole a bude jasně vymezen vztah mezi kontrolujícím a kontrolovaným.

Blok bude ukončen praktickými poznatky a konkrétními případy. Budou zmíněny sporné situace a jejich možné následky a následné doporučení pro vhodné řešení, dále pak doporučení jakým způsobem poskytovat součinnost při výkonu kontroly

4. Průběh veřejnosprávní kontroly

  • Úkony předcházející kontrole
  • Zahájení kontroly
  • Kontrolní metody a kontrolní postupy
  • Odebírání vzorků
  • Protokol o kontrole
  •  Opravné prostředky
  • Ukončení kontroly

5. Případové studie

  • Konkrétní příklady z praxe
  • Příklady dobré a špatné praxe

6. Diskuse - lektor bude na základě praxe a zkušeností zodpovídat otázky účastníků kurzu.

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzSprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Videokonference 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
29ledna
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová