Přestupkový zákon – zkušenosti praxe: vládní návrh novely (sněmovní tisk č. 670)

ON-LINE kurzSprávníPrávníAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-347/2018, AK/VE-213/2018

Kurz poskytuje komplexní a zároveň praktický výklad nové právní úpravy správního trestání, tj. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (včetně jeho dvou již přijatých novel), souvisejících změn sankčních částí zvláštních zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy a správního řádu (včetně jeho novel z roku 2017 a 2018). Vychází z bohaté judikatury správních soudů ke správnímu trestání se zohledněním nových institutů zákona č. 250/2016 Sb. a z výkladů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

2Q==

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit úředním osobám všech správních orgánů, které rozhodují o přestupcích, správnou aplikaci ustanovení nového přestupkového zákona ve světle obecně vysokých nároků na správní trestání zdůrazňovaných judikaturou.  

Obsah:

  1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)
  2. Časová působnost, územní působnost, osobní působnost
  3. Základy odpovědnosti za přestupek
  4. Řízení o přestupcích
  5. Evidence vybraných přestupků
  6. Přechodná ustanovení
  7. Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy, novela správního řádu)

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzSprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Videokonference 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
2března
ON-LINE kurzPrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh