Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z

ON-LINE kurzDotaceFinanceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-260/2018, AK/VE-158/2018

Obsah kurzu:

Oblast poskytování dotací z rozpočtů ÚSC se v roce 2016 dočkala výrazné právní úpravy provedené doplněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. V rámci tohoto kurzu se zaměříme poskytování dotací počínaje zpracováním dotačních programů a konče jejich kontrolou a řešením zjištěných porušení podmínek těchto
dotací v podmínkách obce, jako jejich poskytovatele.

 • Poskytování dotací obecně
 • Náležitosti dotačního programu
 • Žádost o dotaci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 • Zveřejňování dokumentů v oblasti dotací
 • Porušení podmínek dotací
 • Spory při poskytování dotací

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s praktickými postupy při poskytování dotací z rozpočtu obcí a ukázat možná řešení a přístupy k jednotlivým povinnostem, které obcím legislativa v této oblasti ukládá.

 • Popsat možné způsoby poskytování dotací z rozpočtu obce.
 • Představit náležitosti, které musí obsahovat vyhlášený dotační program dle zákona.
 • Seznámit s možnými způsoby stanovení hodnotících kritérií.
 • Praktická doporučení pro obsah veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
29ledna
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová
19února
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová