Odpovědnost ve veřejné správě

ON-LINE kurzPrávníAkreditovánoKurz plně obsazen!

Číslo akreditace: AK/PV-212/2020, AK/VE-142/2020

Cítíte nejistotu, že Vaše rozhodnutí mohou mít nečekané a nepříjemné právní následky?  Víte, že při pracovním výkonu postupujete v souladu se zákonem a znáte všechny možné cesty k nápravě nesprávných opatření? Připravíme Vás teoreticky i prakticky na možnou trestněprávní odpovědnost orgánů obce.

Budete vědět, jaký důsledek lze očekávat za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou odpovědnosti při výkonu funkce, rozdělit typy odpovědností, zaměřit se na odpovědnost občanskoprávní, trestněprávní a odpovědnost za řádný úřední postup a zákonnost rozhodnutí. Nakonec naznačit možné cesty k nápravě nesprávných opatření.

- Obsah a systematika nového OZ (co v zákoně nalezneme, a kde)
- Úvodní ustanovení nového OZ (vztah veřejného a soukromého práva, zneužití práva, zvyklosti)
- Pojem odpovědnosti (co je odpovědnost, její druhy)
- Odpovědnost podle civilního práva (právnické osoby a jejich jednání, starosta a ostatní orgány obce, pojem péče řádného hospodáře)
- Lhůty a doby (promlčení, bezdůvodné obohacení, právo přiznané a uznané)
- Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutí (objektivní odpovědnost ve vrchnostenské správě)
- Trestněprávní odpovědnost (trestní odpovědnost orgánů obce, trestní odpovědnost právnických osob)
- Náprava vadných rozhodnutí a opatření (vnitřní a vnější kontrola, dozor, opravné a nápravné prostředky)
- Dotazy, diskuse

1prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 1 900 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
12ledna
PrávníDotaceAkreditováno
Tvorba zadávací dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ MVČR
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh