O nás

O nás

Oblast vzdělávání považujeme za stěžejní část fungování každé organizace. Naším posláním je realizace profesionálních vzdělávacích akcí, které zajistí spokojenost našich klientů a  přenos našeho know-how, které čerpáme prostřednictvím specifických zakázek převážně pro subjekty veřejné správy.

AQE Academy je vzdělávací portál, jež nabízí prezenční i e-learningové kurzy zaměřené na oblast efektivního plánování a řízení organizací veřejného i soukromého sektoru a oblast zdravotnictví.

Realizujeme kurzy zaměřené na specifické oblasti, které jsou stěžejní pro soustavný rozvoj vedoucích i ostatních zaměstnanců organizací či jsou nezbytné pro výkon dané pozice a funkce.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MVČR a vzdělávání se intenzivně věnujeme od roku 2007. Za tuto dobu jsme realizovali desítky úspěšných projektů zaměřených na vzdělávání úředníků. Disponujeme kvalitními kurzy a profesionálními lektory, kteří zajišťují úspěšnost našich vzdělávacích akcí.

Zaměřujeme se na tvorbu specifických programů, které vytváříme tzv. "na míru klientovi", jež poptává vzdělávání vycházející z aktuálních potřeb zaměstnanců. Zjišťujeme potřeby zaměstnanců a spolupracujeme s tajemníky, vedoucími odborů a oddělení, HR managery a personalisty nemocnic a zdravotnických zařízení, vytváříme a akreditujeme vzdělávací programy, získáváme zkušenosti a příklady dobré praxe prostřednictvím realizace školení a setkávání s účastníky na seminářích, vyhodnocujeme vzdělávání a zavádíme nové trendy ve vzdělávání.

Pomáháme budovat efektivní úřad prostřednictvím poskytování profesionálních služeb v oblasti vzdělávání.