Norma - úprava písemnosti

ON-LINE kurzHitKomunikaceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-19/2017, AK/VE-18/2017

Cílem kurzu je posílit sebevědomí účastníků v oblasti jazykové a stylizační. Seminář je veden s velkým prostorem pro diskuzi. Účastníci mají možnost porovnat své zkušenosti s normou a pomocí odborného vedení najít styl a formu písemné komunikace, která bude vyhovovat jim a jejich oboru či zaměření. Okrajově se dotkneme i nejčastějších pravopisných a stylistických chyb.

9k=

Přijďte si ujasnit, zda správně formulujete úřední korespondenci a písemně komunikujete bez chyb, dle normy, aby Vaši klienti - občané a veřejnost neměli možnost najít v dokumentaci žádnou chybu :-)

Kurz je zaměřen zejména na níže uvedené oblasti:

Obsah kurzu:

  • Interpunkční znaménka, správné psaní číslic, titulů, adres, zkratek, značek
  • Specifika úřední korespondence - formální úprava dopisu
  • Druhy a použití dopisních předtisků
  • Typografická úskalí - vhodná volba písma, úprava stránky a odstavců
  • Slohová a stylistická úskalí úřední komunikace
  • Fráze, kterých je dobré se vyvarovat, časté stylistické chyby, ke kterým v komunikaci dochází, praktická stylistická a jazyková cvičení
  • Dopisy osob soukromých osobám právnickým - obsahové a formální náležitosti takových dopisů
  • Použití a umístění razítek, podpisů, příloh
  • Úprava e-mailů

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
11února
ON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová