Čeština pro firmy

Vytváříte příspěvky na sociální sítě, reklamní firemní texty na web, maily, nabídky, pozvánky, apod. a chcete si být jistí, že máte všechno češtinářsky správně?

V kurzu Čeština pro firmy se podíváme na nejčastější problematické jevy, se kterými se ve své praxi denně setkáváte.

Čeština pro firmy

Pozvete na jednání všechny řídící nebo řídicí pracovníky?

Oslovili jste i pana Vepřeka/Vepřka?

Bude se porada konat na náměstí Míru nebo Náměstí Míru?

Máte již zpracovánu analýzu na zadané kulturně-politické/kulturněpolitické téma?

Některé písemnosti nejen nedodržují, ale mnohdy odporují normě.

Pokud píšete dopisy či texty, a nemáte zcela jasno v jazykových jevech z předchozího odstavce, přijďte si osvěžit znalosti češtiny na náš kurz. Podíváme se na nejčastější chyby v pravopise a stylistice češtiny, nakoukneme pod pokličku Normě ČSN 01 6910 a budeme se zabývat i úpravou dokumentu v MS Word.

Obsah kurzu:

1. ÚSKALÍ ČESKÉHO PRAVOPISU

 • shoda podmětu s přísudkem (Zaslali/y jsme Vám fakturu.)
 • zdvojené souhlásky (Obžalovaný je nevi__ý (n/nn).)
 • zájmeno mě/mně (Smlouvy si prosím vyzvedněte u mě/mně.)
 • velká písmena (Městský soud pro Prahu 1, magistrát města Liberec)
 • s-, z-, vz- (Zasíláme správu/zprávu.)
 • spřežky (Vcelku/V celku se nic nestalo.)
 • interpunkce ve větě (Zašlete(,) prosím(,) smlouvu ve třech vyhotoveních.)
 • složená přídavná jména (Nemám utříděný názor na tuto politickoekonomickou/politicko-ekonomickou otázku.)
 • skloňování problematických jmen a názvů (Pozvali jsme pana Richtera/Richtra.)

2. STYLISTIKA VE FIREMNÍ KOMUNIKACI

 • co předchází samotné tvorbě dokumentu, stejná nebo příbuzná slova (Dopis adresujte na adresu.)
 • použití synonym v jedné větě (Naší hlavní prioritou je spokojený klient.)
 • hovorové výrazy (Více jak dvě procenta HDP.)
 • nadbytečné výrazy (Na Váš e-mail odpovíme samozřejmě do týdne.)
 • podstatná jména slovesná (V kanceláři vyhlásili zakázání telefonování.)
 • podmiňovací způsob (Rád bych Vás pozdravil z Prahy a zároveň bych Vás požádal o zaslání kalkulace.)
 • slovesná vazba (Na včerejší schůzi se hlasoval návrh zákona.)
 • konkurence zájmen jeho, její, jejich a svůj (Telefonoval se svou/s jeho manželkou.)
 • vztažná zájmena typu jenž/jež (S novou předsedkyní správní rady, již/jež jsi mi včera představil, jsem dnes slyšela rozhovor v rádiu.)
 • problematické výrazy (Prosíme o udělení výjimky/vyjímky.)

3. GRAFICKÁ ÚPRAVA DOPISU

Norma ČNS 01 6910 a správné psaní:

 • interpunkce, spojovníku a pomlčky, uvozovek, zkratek (společností, akademických titulů apod.)
 • značek, čísel, adres, struktura dopisu

4. PRÁCE S DOKUMENTEM V POČÍTAČI

 • nastavení dokumentu, písmo, jeho velikost a vzhled, odstavce
 • automatické opravy, psaní webových a e-mailových adres, kontrola pravopisu, sledování změn
 • další funkce v MS Word, které by se mohly hodit

Lektorka kurzu: Mgr. Irena Kratochvílová

Mám zájem o tento kurz!

Newsletter

Dostávejte vždy aktuální informace do Vašeho e-mailu. Zadejte Váš email níže pro odběr novinek.

Přihlášení do kurzu pro firmy

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.

 

Další kurzy pro firmy

Zobrazit všechny kurzy pro firmy
Work-life balance
Work-life balance
Trénink Work - life balance je určen pro všechny, kteří hledají rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, ale také pro všechny, ...
Profesionální mluvený projev
Profesionální mluvený projev
V současnosti se firmy stále častěji prezentují prostřednictvím audio nebo video obsahu. Nahrávají nejrůznější návody, podcasty a ...