Čeština v úřední praxi

PREZENČNÍ KURZHitosobní rozvojAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-296/2018, AK/VE-173/2018

Správně napsaný dopis je vizitkou každého úřadu, ministerstva či soukromého podniku. Písemnosti by měly být v pořádku nejen po stránce formální, ale také pravopisné a stylistické. V kurzu Čeština v úřední praxi se podíváme na nejčastější problematické jevy, se kterými se ve své praxi denně setkáváte.

9k=

Pokud píšete úřední, ale i jakékoli jiné dopisy či texty, a nemáte zcela jasno v jazykových jevech z předchozího odstavce, přijďte si osvěžit znalosti češtiny na náš kurz. Podíváme se na nejčastější chyby v pravopise a stylistice češtiny, nakoukneme pod pokličku Normě ČSN 01 6910 a budeme se zabývat i úpravou dokumentu v programu MS Word.

Obsah kurzu:

ÚSKALÍ ČESKÉHO PRAVOPISU

 • shoda podmětu s přísudkem (Zaslali/y jsme Vám fakturu.)
 • zdvojené souhlásky (Obžalovaný je nevi__ý (n/nn).)
 • zájmeno mě/mně (Smlouvy si prosím vyzvedněte u mě/mně.)
 • velká písmena (Městský soud pro Prahu 1, magistrát města Liberec)
 • s-, z-, vz- (Zasíláme správu/zprávu.)
 • spřežky (Vcelku/V celku se nic nestalo.)
 • interpunkce ve větě (Zašlete(,) prosím(,) smlouvu ve třech vyhotoveních.)
 • složená přídavná jména (Nemám utříděný názor na tuto politickoekonomickou/politicko-ekonomickou otázku.)
 • skloňování problematických jmen a názvů (Pozvali jsme pana Richtera/Richtra.)

 STYLISTIKA V ÚŘEDNÍ KOMUNIKACI

 • co předchází samotné tvorbě dokumentu
 • stejná nebo příbuzná slova (Dopis adresujte na adresu.)
 • použití synonym v jedné větě (Naší hlavní prioritou je spokojený občan.)
 • hovorové výrazy (Více jak dvě procenta HDP.)
 • nadbytečné výrazy (Na Váš e-mail odpovíme samozřejmě do týdne.)
 • podstatná jména slovesná (Na pracovišti vyhlásili zakázání telefonování.)
 • podmiňovací způsob (Rád bych Vás pozdravil z Prahy a zároveň bych Vás požádal o zaslání kalkulace.)
 • slovesná vazba (Na včerejší schůzi se hlasoval návrh zákona.)
 • konkurence zájmen jeho, její, jejich a svůj (Telefonoval se svou/s jeho manželkou.)
 • vztažná zájmena typu jenž/jež (S novou starostkou, již/jež jsi mi včera představil, jsem dnes slyšela rozhovor v rádiu.)
 • problematické výrazy (Prosíme o udělení výjimky/vyjímky.)

GRAFICKÁ ÚPRAVA DOPISU

Norma ČNS 01 6910 a správné psaní:

 • interpunkce
 • spojovníku a pomlčky
 • uvozovek
 • zkratek (společností, akademických titulů apod.)
 • značek
 • čísel
 • adres
 • Struktura úředního dopisu

PRÁCE S DOKUMENTEM V POČÍTAČI

 • nastavení dokumentu
 • písmo, jeho velikost a vzhled
 • odstavce
 • automatické opravy
 • psaní webových a e-mailových adres
 • kontrola pravopisu, sledování změn
 • další funkce v MS Word, které by se mohly hodit

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
11února
ON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová