Negativní vlivy on-line školení

15. 10. 2020

Vážení účastníci našich školení, mnozí považují práci u počítače za lehkou a bez zdravotních rizik. Práce s počítači a neustále narůstající doba, kterou u nich trávíme, může být však zdrojem různých zdravotních potíží a zdaleka se nejedná pouze o únavu očí.

Jelikož spousta Vašich agend byla přesunuta do virtuálního světa a Vaše práce, včetně našich školení, nyní probíhá na počítači, cítíme povinnost Vás informovat, jaké negativní vlivy přináší práce a nyní i školení u počítače. U každého negativního vlivu dáváme pár rad a doporučení, jak jej eliminovat.

Negativní vlivy on-line školení

Psychická zátěž, změny nálad, emoce a bolest hlavy

Změny nebo dokonce poruchy nálad mohou způsobovat faktory, které se vyskytují právě při práci nebo při školení na počítači. Například nedostatek světla a čerstvého vzduchu (syndrom nezdravých budov) nebo působení různých barev světla. To může ovlivňovat soustředění účastníka, a tedy i celkový přínos kurzu.

 

Doporučení:

Neúčastněte se on-line škole v prostředí, které trpí syndromem nemocných budov, a dodržujte pravidla ergonomie práce na počítači. Nastavte si optimální světelné podmínky a eliminujte další nepříznivé faktory, které by vás při školení mohly ovlivňovat - nevětraný prostor, nefunkční klimatizace, špatné osvětlení místnosti, tma, rušivé vlivy z okolí. V každé přestávce větrejte, napijte se, projděte se v místnosti nebo lépe venku, na balkoně, na zahradě či udělejte pár dřepů :)

 

Zátěž svalů z opakovaného namáhání

Opakované namáhání při sezení u práce, tak i u školení, je příčinou zejména nedodržování ergonomie u počítače. Mezi nejčastěji známé RSI syndromy (Repetitive Strain Injury nebo také Repetitive Stress Injury) se označuje poškození z opakovaného namáhání. Jedná se o soubor poškození vyvolaných opakovanými drobnými pohyby např. na klávesnici, špatnou polohou těla při práci nebo stálým svalovým zatížením. V digitálním světě je v dnešní době jednou z nejčastějších příčin nemocí z povolání. Pokud se nemoc podcení, může vést až k operativnímu zákroku.

Doporučení:

  • výška stolu by měla být při sedu stejná s výškou loktů,
  • lokty držte při těle,
  • nadloktí a předloktí by mělo svírat úhel 90°,
  • lýtko se stehnem by mělo svírat v koleni úhel 90°,
  • chodidlo by mělo celou plochou být položeno na podlaze,
  • zadek by měl být co nejvíce vzadu,
  • záda by měla být vzpřímená,
  • uši, ramena a boky by měly být v jedné přímce,
  • výška sedáku a sklon zádové opěrky by měly umožňovat pohodlné sezení.

 

Zraková zátěž

Zrak člověka ovlivňují přirozené změny denního světla, úprava jasových a barevných kontrastů pro zlepšení vidění detailů, ale také vytváření dostatečných světelných podmínek pro co nejlepší adaptaci světla. Aby si mohl člověk vytvořit tzv. zrakovou pohodu, je důležité eliminovat všechny rušivé elementy, které jsou vyvolány světlem, například míhání světla, prostorové nebo časové rozložení, a zároveň zajistit další související podmínky, jako např. vizuální kontakt s venkovním okolím.

Doporučení:

Monitor by měl být od hlavy vzdálený minimálně 40 cm. Židli si nastavte tak, aby horní okraj obrazovky byl stejně vysoko, jako vaše oči. Důležité je také možnost výškového nastavení monitoru a možnost volného posouvání, aby se dal dobře přizpůsobit postavě pracovníka. Nastavte si monitor kolmo na pohled tak, aby nebyl nakloněný ani nahoru ani dolu.

Obecně při on-line školeních a práci na počítači je nutné dodržovat tzv. life balance, po práci se jít projít, pohrát si s dětmi, zasportovat si či jen tak pobýt na čerstvém vzduchu mimo místnost.

 

Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů
Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů
Když se akreditované vzdělávání stalo součástí výzev, které vyhlašuje MPSV ČR, začaly úřady žádat o peníze z OPZ. 85% dotace na vz...
Jak na on-line školení
Jak na on-line školení
V návaznosti na aktuální trendy a situaci ve světě i v ČR v oblasti vzdělávání je vhodné začít připravovat zaměstnance na přechod ...

Newsletter

Dostávejte vždy aktuální informace do Vašeho e-mailu. Zadejte Váš email níže pro odběr novinek.