Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů

9. 2. 2021

Když se akreditované vzdělávání stalo součástí výzev, které vyhlašuje MPSV ČR, začaly úřady žádat o peníze z OPZ. 85% dotace na vzdělávání včetně příspěvků na tzv. refundace mezd, jsou nyní samozřejmou součástí skoro každého projektu. Pravidla a příručky jsou určeny pro prezenční formu školení, nyní ale školíme v tzv. nouzovém režimu. To pro nás znamená on-line, prostřednictvím videokonference, streamem.

Jak na to, aby byly dodrženy všechny požadavky výzvy a projektů?

Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů

1. Najděte vhodného partnera

Správným partnerem je akreditovaná vzdělávací instituce, kterou akredituje MV ČR. Jestliže požadujete akreditované vzdělávání, je nutné, aby společnost měla akreditované všechny kurzy jako WEBINÁŘ (videokonference). Jen tehdy jsou vydané certifikáty platné, správné, z hlediska projektů uznatelné a můžete si je započítat jako povinné vzdělávání dle zákona o úřednících. A čerpat refundace mezd z OPZ.

Rozdíl je i v ceně, kdy akreditované školení má 0% DPH. Tedy o 21% nižší cenu než kurzy, které akreditované nejsou.

2. Pořizujte audiozáznamy

Pro potřeby kontroly ministerstva máte jako příjemce dotace ze všech kurzů vyhotovit a uchovat audiozáznam v celé délce školení. Když žádáte refundace mezd na účastníky školení na 8 hodin, pak musíte doložit 8 hodinovou nahrávku.

Kvalitní a profesionální společnosti pořizování audiozáznamů berou jako samozřejmost a záznam Vám bez problémů předají.

3. Digitalizujte vzdělávání

Zdá se Vám, že školení jsou přínosná a mohly by sloužit i ostatním kolegům, kteří na kurzu být nemohli? Zajistěte si on-line vzdělávací portál, kde všechny studijní materiály uložíte, nasdílíte kolegům a máte možnost se školit nepřetržitě :-)

On-line portál je skvělý nástroj pro realizaci interního vzdělávání. Akreditujte si kurzy u MVČR a sami si zajišťujte akreditované vzdělávání dle vlastních potřeb s minimálními náklady.

Pro eliminaci chyb při realizaci a vykazování vzdělávacích aktivit v rámci OPZ projektů výzvy č. 80, 92 a 109 doporučujeme: 

- ujistit se, že má školicí firma školení akreditováno pro videokonferenci - WEBINÁŘ,

- zajistit si audiozáznam kurzu pro MPSV,

- ukládat nahrávky a školicí materiály do on-line prostředí a zpřístupnit jej pro všechny zaměstnance úřadu.

Buďte připraveni a mějte vzdělávání i administraci pod kontrolou.

Příprava na přijímací zkoušky
Příprava na přijímací zkoušky
Certifikovaný program - Tiskový mluvčí ve veřejné správě
Certifikovaný program - Tiskový mluvčí ve veřejné správě
Práce s veřejností a médii, budování image města a úřadu jsou v dnešní době zcela nezbytné. Nároky veřejnosti na úředníky i politi...

Newsletter

Dostávejte vždy aktuální informace do Vašeho e-mailu. Zadejte Váš email níže pro odběr novinek.